Scheepsjournaal 2019

Gedane zaken....

Januari


Helaas is door div. omstandigheden het project rond het stoombeurtschip Geertruida Margaretha gestrand. Het schip wordt leeggehaald en met behulp van de heibok4 wordt de ketel uit het ruim getakeld en op het ponton gezet.

Vanuit de organisatie achter het stedelijk museum worden we gevraagd een lezing te houden over onze stichting. "Corneille meets Schiedam". Hans neemt, enthousiast vooruitgeschoven door onze voorzitter, hiervoor de honneurs waar en vertelt met behulp van een fotoreportage over onze vaartuigen. Hanneke de Man zet de spotlight op vogels, één van de inspiratiebronnen van Corneille, en samen met het publiek zoeken ze of er overeenkomsten zijn tussen beide onderwerpen.

Voor de tweejaarlijkse keuring komt Lloyd's langs voor periodiek onderzoek.


Februari


Met pijn in ons hart zien we de Geertruida Margaretha naast de "schrootbaron" vertrekken richting sloop. Een droom valt in duigen, wat hadden we dit graag anders gezien.

Het was even geduld hebben door alle drukte op de werven vanwege het verplichte Certificaat van Onderzoek, maar eindelijk is het zover en gaat de H4 naar de werf. Het was heel wat jaren geleden dat de bok voor het laatst droog gestaan had maar het vlak zag er desondanks nog goed uit. Op de waterlijn worden 2 strippen gehecht en afgelast waarna alles weer in de verf gezet wordt.

Met een groot deel van onze vrijwilligers en aanhang bezoeken we op uitnodiging van Loopuyt hun bijzondere locatie en genieten van de sfeer, mysteries en heerlijke cocktails.

Helaas moeten we na jaren goede dienst afscheid nemen van Kleppie onze beenakkervlet. De vlet werd jaren geleden gekocht van Guus Klepke nadat hij lang op de bodem van de Buitenhaven gelegen had. Het vletje was al een tijdje lek op de waterlijn. Toen de mannen haar onder handen wilden nemen bleek het staal van het vlak al zover heen te zijn dat er niets anders overbleef dan haar eigenhandig te slopen.

Maart


Voor het opnieuw opbouwen van de vuurbedden in de ketel van de Hercules worden de reserveroosters gepast. Er komen nieuwe vuurbruggen. Het passen, meten en vastlassen is een lastig en onhandig karwei in de krappe, koude en harde vuurgang.

De heibok4 is volgende maand uitgenodigd voor de opening van het vernieuwde jenevermuseum en voordat Lloyd's komt voor het warm nader moet er nog het e.e.a. uitgetest worden. Het zit allemaal niet mee. Er worden pakkingen gesneden en geplaatst maar div. keren blijven de luikjes lekken en moet alles weer opnieuw. En er ontstaat zelfs een lek in één van de Fieldpijpen waardoor deze vervangen moet worden. Gelukkig zijn er reservepijpen voorradig en heeft onze voorzitter de kennis om deze pijp snel en vakkundig te vervangen.

Wisten jullie dat de Hercules binnenkort als Lego model te bewonderen is? Een hobbyist heeft met behulp van foto's de boot nagebouwd op schaal 1:40. Te bewonderen tijdens de Havendagen op 14 en 15 juni te Woerden.


April


We zijn aanwezig met de H4 bij de heropening van het Jenevermuseum. Dit gaat niet zonder slag of stoot. De lage waterstand is een probleem met wegkomen uit de Voorhaven en tot overmaat van ramp breekt de V-snaar van de Argo en slaat daarbij de dop van de koelwatertank kapot. Gelukkig kunnen we op Alex en zijn bootje rekenen die ons uit de brand helpt. Bij het testen voor de openingshandeling geeft de stoomhoorn onverwachts problemen en moet er gauw geïmproviseerd worden. We kunnen gelukkig toch van ons laten horen. De terugweg verloopt eveneens niet geheel soepel maar uiteindelijk ligt alles weer terug op zijn plek. Hans komt mooie nieuwe borden monteren op de kolenbak waaronder die met het Europanummer. Weer een puntje voor het CvO afgevinkt.

Voor de Goudvisch wordt een begin gemaakt met het ontmantelen van de stoommachine. De geblauwde plaat en isolatie gaan er vanaf. De hoge druk kolom wordt kaalgebikt en de smoorschuif losgemaakt. De cilinderdeksels worden verwijderd en er wordt geprobeerd beweging te krijgen in de zuigerstangen. Wat tot nu toe maar gedeeltelijk lukt. In het casco zelf wordt een vloer voor de kolenbunkers gemaakt en worden de openingen in de ketelstoelen uitgebrand.