Scheepsjournaal 2020

Gedane zaken....

Januari


In een onstuimige januari maand waarin we geregeld onze meereinden moeten controleren na hevige windstoten ligt de focus weer op het onderhoud van onze vaartuigen. Het manometerbord uit de machinekamer is onder handen genomen en wordt teruggeplaatst. De hydrofoor wordt voorzien van een nieuwe pomp en kan weer gemonteerd worden en aangesloten. Omdat het nog even duurt voordat er evenementen aankomen waarbij er geslapen moet worden aan boord, en omdat we weer een ervaren houtbewerker in ons midden hebben, wordt besloten om iets wat al lang op de planning stond uit te gaan voeren, het vernieuwen van de stuurboordhut in het vooronder van de Hercules. Het hele interieur wordt verwijderd.

Op de Goudvisch wordt het achterdek er weer in geklonken. De krukas wordt in de machine gelegd en de lagers afgesteld. De hoge druk zuiger wordt warm gemaakt om de zuigerveren los te krijgen, helaas niet gelukt. De excentriekstang van de lage druk wordt geschuurd en geborsteld en de luchthelmen van de pompen gaan kaal en in de menie. De drijfstang van de hoge druk wordt blank gemaakt.


Februari


De jeugd was afgelopen weken regelmatig in het vlak van de machinekamer te vinden. Niet echt een heel fijn karweitje maar ook hier moet het schip goed geconserveerd worden. Rob, de timmerman gaat voortvarend te werk. Binnen no time is de hut voorzien van nieuw grondhout, wandplaten, een kastgeraamte en een nieuw plafond.

Het bergijzer heeft ruimte sinds er eind 2018 tot tweemaal toe een boot op de kont geklapt is. Dit wordt opgelost door er een stuk tussenuit te slijpen.

Voor de jaarlijkse vergadering van de Vereniging Stoomvaart reizen we af naar Den Helder waar uitgebreid wordt ingegaan op de navolging van de ingewikkelde regelgeving rond het CvO (Certificaat van Onderzoek).

Er wordt een speciale gatenboor aangeschaft om de laatste pijpeindjes uit de ketel van de Goudvisch te boren. Bij de machine gaat de smoorschuif uit elkaar evenals de hoge- en lage drukzuiger, wat nu wel lukt. Diverse onderdelen van de machine krijgen een mooi rood kleurtje.

Maart


Het kastgeraamte in het vooronder krijgt deuren en twee kooien krijgen vorm. De wasbak wordt uitgelijnd. De schoorsteen van de Hercules wordt kaal gemaakt waarna hij in de menie gezet wordt.

In het achterdek van de Goudvisch wordt plaat twee gepast en er worden gaten voorgeboord waar later de klinknagels doorheen komen. Er worden twee flenzen uit een plaat gebrand voor de spuiafsluiter waarna deze op de huid pas wordt gemaakt voor aansluiting en hierna geïnstalleerd wordt op de stuurboord kim. Voor de leek, de kim is de ronding of knik waar de bodem (het "vlak") van een schip overgaat in de zijwand. De laatste pijpeindjes komen uit het ketelfront. De gatenboor is ook op zijn einde. Naarmate het karwei vorderde verloor hij als een oud mens steeds meer van zijn tanden.

En toen kwam het coronavirus om de hoek kijken.....


April


Gelukkig heeft de Stichting diverse vaartuigen om op en aan te klussen. Hierdoor levert de anderhalve meter maatregel niet zo heel veel problemen op voor ons. Nadat de schoorsteen van de Hercules door de jeugd in de Owatrol gezet is wordt er een geintje uitgehaald met de kleurstelling. Deze wordt onder de band knalblauw, de kleuren van voormalig Wijsmuller. Het levert wél een levendig plaatje op maar de meningen zijn verdeeld. De één vindt het mooi, de ander vindt het helemaal niets. Na twee weken fleurig blauw transformeert de schoorsteen terug naar zijn oorspronkelijke zwarte kleur, vertrouwd maar eigenlijk ook stiekem wel een beetje saai.

Voor de Goudvisch wordt via marktplaats een vooronderschuifkap op de kop getikt waarvan de vorige eigenaar zegt dat deze 'wat liefde nodig heeft'. Die liefde bestaat uit drie nieuwe stukken die erin gelast worden. Om een deel van het stuurhutdek te vervangen wordt er een grote plaat naar boven getakeld. Hier worden maar liefst 103 gaten in geboord, waarna deze gesoevereind worden, wat inhoudt dat het gat wordt voorzien van een schuine rand.

Deze maand wordt bekend dat Dordt in Stoom, één van de grootste evenementen van dit seizoen, waar we allemaal erg naar uitkeken, vanwege corona wordt afgelast.

Mei


Nu het intimmeren van de stuurboordhut in het vooronder van de Hercules klaar is en er nog geen zicht is op toekomstige evenementen wordt besloten om met de bakboordhut verder te gaan. Hier bevindt zich een soort hoogslaper, net te smal om lekker samen in te kunnen liggen daarom is het plan om ook hier twee kooien boven elkaar te realiseren. Hans begint met verven van de stuurboordhut.

Op de Goudvisch wordt het voordek gerestaureerd ten behoeve van de vooronderingang. De schuifkap wordt op zijn plek gezet, afgetekend, voorgeboord en met bouten vastgezet waarna er 157 nagels in worden geklonken. Voor de ingang wordt een drempeltje gemaakt, alleen al hierin komen 50 nagels. Het vlak van de machinekamer wordt geborsteld en in de twee-componenten Baril gezet. Het eerste deel voor de achterkanten van de kolenbunkers worden geklonken. De stuurboord voorbolders en een deel van het dek eronder zijn heel slecht en worden verwijderd. Er worden twee nieuwe spanten gemaakt en een nieuw stuk dek ingepast. De grondplaat van het kwadrant gaat in de menie evenals het achteronderluik. De smoorschuif van de kar wordt geheel overhaald en geïnstalleerd. De voedingpomp wordt ook aangepakt. De fundatie gebikt en in de menie gezet.


Juni


De hydrofoor op de Hercules wordt met olie gevuld en uitgetest. Rob gaat verder met het intimmeren van de bakboord hut. Het berghout rond het schip wordt in de lijnolie gezet.

Op de Heibok wordt een elektrische boiler aangesloten zodat we daar nu ook warm water kunnen gebruiken. Op de houten ombouw van de kolenbak gaat een kwastje lijnolie.

De werkzaamheden aan de Goudvisch gaan gestaag door. Het achteronder wordt geborsteld en in de menie gezet. De stuurboordbolders worden gerepareerd waarna ze aan dek en aan het potdeksel worden teruggeklonken. De boeiing gaat in de zwarte lak en de vooronderkap in de menie. Ook de bakboordbolders zijn slecht en worden met een deel van het dek eronder verwijderd. In de machinekamer zijn div. dekknieën (die in het verleden zijn weggehaald) opnieuw gemaakt en teruggeklonken. De hoogte voor de schroefas wordt uitgemeten.

Juli


Ons vlaggenschip ligt er een beetje triest bij zo in de zomer in haar winteroutfit. Gelukkig gaat alle aandacht niet helemaal naar de Goudvisch. De afblaaspijp wordt onder handen genomen en in de machinekamer worden de rookkastdeuren geschuurd en wordt de rookkast in de grondverf gezet. Rob klust lekker door in het vooronder.

Op de Goudvisch wordt het kalf van de beting vernieuwd, dat bestond uit een oude gasfles die er ook nog eens scheef op zat. De bakboordbolders worden van binnen en van buiten aangepakt en op hoogte geslepen waarna zij weer aan dek geklonken worden. Het hele casco wordt in de twee componenten Baril gerold wat gelijk heel anders oogt. René last de roeruitslagbegrenzer vast. Daarna wordt de tandwieloverbrenging uitgelijnd en vastgezet aan dek. Er wordt een proefconus voor de schroefas gemaakt.


Augustus


Zonder corona waren we deze maand aanwezig tijdens Sail Amsterdam. Nu moeten we het doen met een vaantje van Sail in de mast voor een foto en denken weemoedig terug aan vorige edities.

De toeter van de Heibok laat deze maand twee keer van zich horen. De eerste keer is voor een laatste groet aan het cruiseschip ms Rotterdam dat voor de laatste keer onder deze naam uit Rotterdam vertrekt. De tweede keer is voor Fam. v/d Stelt die na vele jaren afscheid neemt van hun woon- en werkschip 'Limburgia'.

Op de Goudvisch wordt de vooronderkap geschuurd en in de Havannabruin gezet. Er worden twee zeestoelen en stopsteunen gemaakt voor onder en tegen de ketel. Voor het roer wordt een bus in de hak gemaakt en een flens voor de tussenas gedraaid. De taatspot (de bus waar de pen in komt) voor het roer wordt vastgelast. Er worden twee hoeklijnen uitgezicht en met een slijptol op diepte gemaakt als fundatie voor de stoommachine. Binnenschipper Geert van de 'Renova' helpt de schroef aan wal te hijsen met behulp van zijn autokraan waarna deze naar machinefabriek A. v. Hattem gaat om te worden uitgekotterd en waar ze ook een nieuwe schroefas gaan draaien. Het roer wordt ingehangen en afgemonteerd.

September


Op de Hercules is de zwarte verf boven de waterlijn erg verkleurd en deze krijgt een frisse nieuwe laag Baril. De ijkmerken worden afgeplakt en opnieuw wit geverfd. De rookkastdeuren worden voorzien van een nieuwe laag crème en de spatplaten van de machine krijgen weer een mooi roodbruin kleurtje.

Het achteronder en het vooronderschot van de Goudvisch worden lichtgrijs gespoten. Twee spanten onder de fundatie van de machine krijgen een uitstulping voor de lagers. Het tweede deel voor de achterkanten van de kolenbunkers worden geklonken en voorzien van leistrips. De stuurboord kolenbunker evenals het vooronder wordt na bikken en borstelen in de menie gezet. De toekomstige machinekamer wordt in de witte menie gezet. Nadat er een gat in de stuurhut vloer geslepen is wordt de hoeklijn voor het machinekamerluik aan de vloer vastgeklonken. Boven het berghout wordt een witte bies geverfd, dit oogt gelijk anders.


Oktober


Er worden voorbereidingen getroffen om de machine van de Goudvisch in het casco te gaan zetten. De machine wordt verplaatst van de zijkant van de bok naar het voordek. Het A-frame wordt voorover gezet om meer sprei te geven. Met behulp van de Argo wordt de bok versleept tot naast het ponton waarop de Goudvisch staat. De stoommachine wordt voorzichtig aan boord gehesen en op zijn plek gezet. Hierna worden de schroef en as opgehaald bij de Fa. van Hattem en vanuit de auto op de bok getakeld waarna ze op het ponton gelegd worden. De as wordt hierna gelijk het achteronder in getakeld. In de dagen erna wordt de krukas uit elkaar gehaald en de machine uitgelijnd. Na het schoonmaken van de schroefaskoker kunnen de lagers er in waarna de schroef en de as op elkaar bevestigd worden. Twee dagen later gaat het spul weer uit elkaar omdat het allemaal niet soepel loopt. Na wat aanpassingen kan het weer in elkaar gezet worden. De machine wordt naar voren verplaatst zodat de gaten in de fundatie gecentreerd en geboord kunnen worden. De plek voor de afgewerkte stoomdoorvoer wordt bepaald en hiervoor wordt een gat geboord in de bakboord kim. En diverse delen van het casco zijn in de afgelopen weken in de menie en de witte lak gezet.

November


Even is er hoop op twee vaartjes voor alternatieve intochten maar die lopen uiteindelijk door alle aangescherpte maatregelen rond het coronavirus op niets uit. Na een seizoen zonder evenementen waren ze enorm welkom geweest maar ook nog heel veel werk in korte tijd aangezien de ketel leeg is en open ligt en het voor- en achteronder één grote bende zijn vanwege de verbouwingswerkzaam-heden. Dan maar vol gas door om alles voor de tweejaarlijkse ketelkeuringen klaar te maken.

Op de Goudvisch wordt een vloer gemaakt in het vooronder. De trap wordt vervangen en aangepast en er worden wat maten uitgezet om te zien of er een kooi, bank en tafel passen. De vooronderkap krijgt deurtjes en twee lichtrandjes. Van ruitjesplaat wordt een nieuw stuk dek ingeklonken.


December


De ketel van boot en bok worden schoongemaakt voor de ketelkeur waarbij de appendages gedemonteerd worden. In de vooronderhutten worden de warm- en koudwaterleidingen voor de wasbakken opnieuw aangelegd en gesoldeerd en de spiegels weer opgehangen.

Op de Goudvisch wordt het vooronderschot in de grijs gerold en het luik boven de machinekamer geklonken. De machinekamer wordt in de witte lak gespoten waarna het vlak in de twee componenten grijs volgt. Het naambord, nog met plakletters, wordt gepast en gekeurd. De kolenbunkers krijgen zijwanden. De smidse wordt opgestookt en er worden bochten voor de condensorkoelpijp gemaakt en gehecht op de flens aan bakboord zijde.

Het bestuur gaat deze maand kijken bij de proefopstelling van het vernieuwde 'Team Solid'. Vorig jaar zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het project 'IJzerpoeder als circulaire brandstof in de scheepvaart', met als doel het op termijn bijdragen aan het verminderen van de door de binnenvaart veroorzaakte broeikasgasemissies en andere emissies naar de lucht.

Blijf ons volgen in